Sukuseuran perustaminen 2005-2007

Kesä 2005

Lauantaina 27.8.2005 kokoontui Sonkajärvelle parisenkymmentä Tuovisten suvun jäsentä Anna-Liisa Vihemäen aloitteesta. Aluksi kierreltiin hautausmaalla Kaarina Ruotsalaisen opastamana suvun vanhoja hautoja katselemassa. Kotiseututalolla juotujen kahvien jälkeen käytiin Harvankylän Tuovilassa, jonne Petter Tuovinen muutti Vehmasjärvelta vuonna 1868 veljensä Erik Tuovisen kanssa. Samoilijoiden majalla ruokailun yhteydessä keskusteltiin tapaamisen varsinaisesta asiasta eli mahdollisesta sukuseurasta ja sovittiin, että kesällä 2006 pidetään Petäyksen Tuovisilla sukutapaaminen, jossa päätetään sukuseuran perustamisesta.

Mukana tässä ensimmäisessä tapaamisessa olivat ainakin Anna-Liisa, Markku, Heikki ja Pihla Vihemäki, Eero ja Elli Väänänen, Martti ja Maija Tuovinen, Pekka Tuovinen, Veikko ja Ulla Tuovinen, Kaarina Ruotsalainen, Leena-Kaisa Karilahti, Erkki Tuovinen, Maija Ohtonen sekä Aimo ja Elli Tuovinen - siis juuri Harvankylän Tuovisten jälkeläisiä.Kesä 2006

Seuraavaan tapaamiseen 2.7.2006 saatiin mukaan jo muidenkin sukuhaarojen edustajia ja osallistujia saapui ympäri Suomen. Ylä-Savon kuntien lisäksi pohjoinen oli hyvin edustettuna pitkämatkaisimpien sukulaisten tullessa Sodankylästä. Kokoontumispaikkana oli Aarne ja Juulia Tuovisen perikunnan nykyisin vapaa-ajan käytössä oleva talo Sonkajärven Petäyksellä. Tapahtuman käytännön järjestelyistä vastasi Veikko Tuovinen ja sukuseuran perustamisesta päättävän kokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Tuovinen.

Tuovisten sukua

Osanottajajoukon yhteiskuvasta puuttuu kymmenkunta valokuvaajaa.


Helteinen kesäpäivä vietettiin paljolti ulkona seurustellen ja ruokaillen. Ennen varsinaista kokousta Valto Puustinen esitteli Tuovisten suvun sukututkimuksen nykytilannetta ja tuloksia. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti perustaa Tuovisten sukuseura ja valittiin sukuseuran perustamisesta käytännössä vastaava toimikunta eli hallitus. Päätettiin myös, ettei sukuseuran jäsenyyttä rajata mihinkään sukuhaaraan vaan kaikki Tuoviset ovat tervetulleita jäseniksi.Vaikka Savossa oltiinkin, ei odotettu hiukopala ollut muurinpohjalettu vaan ranskalainen crêpe.


Huhtikuu 2007

Tuovisten sukuseuran perustamiskirja laadittiin ja allekirjoitettiin Sonkajärvellä 10.4.2007. Perustamiskirjan allekirjoittivat Ilmari Tuovinen Korpijärveltä, Valto Puustinen Iisalmesta, Eero Väänänen, Pekka Tuovinen ja Anja Tuovinen Sonkajärveltä. Samalla hyväksyttiin yhdityksen säännöt ja puheenjohtaja Ilmari Tuovinen allekirjoitti sukuseuran rekisteröimiseksi tarvittavat ilmoituslomakkeet.


Nimi paperiin ja Tuovisten sukuseura on virallisesti perustettu

Syyskuu 2007

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Tuovisten sukuseura ry:n merkittäväksi yhdistysrekisteriin 6.9.2007.