Sukuseura

Sukuseuran tarkoitus

Valtakunnallisen Tuovisten sukuseuran tarkoituksena on selvittää koko laajan, Savosta ympäri Suomea levinneen Tuovisten suvun vaiheita ja historiaa ja vaalia suvun perinteitä. Lisäksi tarkoitus on pitää yhteyttä suvun eri sukuhaarojen ja jäsenten välillä, niin että edistetään yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.


Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan
  • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia
  • tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa niin perinteisen sukututkimuksen kuin DNA-sukututkimuksen alueella
  • kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon, sekä harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa.


Sukuseuran säännöt

Sukuseuran sääntöjä voit tarkastella sivulta Sukuseura / Sukuseuran säännöt.


Hallitus

Sukuseuran asioista päättää puheenjohtajan johdolla sukuseuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa kokouksessa kolmeksi vuodeksi. Nykyisellä kolmivuotiskaudella toimivaan hallitukseen voit tutustua Hallitus-sivulla.