Sukututkimus

Tuovisten sukututkimus

Sukututkimuksen järjestäminen on sukuseuran tärkein tehtävä, perusta sukuseuran toiminnalle. Tuovisen sukuseura kerää suvusta sekä uutta tietoa, että päivittää aiemmin kerättyä aineistoa siihen tulleilla muutoksilla. Jokainen voi olla aktiivinen omien ja sukulaistensa tietojen tutkimisessa ja ilmoittamisesta sukurekisteriin.

Nykyinen sukututkimusvastaavamme

Sukuseurassa vastaa sukututkimuksesta Anne Partonen, annejakeijo@gmail.com.
Annelle voi laittaa uusia sukututkimustietoja vietäväksi sukurekisteriin sekä ilmoittaa muutokset rekisterissä jo oleviin tietoihin.

Tuovisten varhaispolvien tutkiminen

Sukuseura on tehnyt sopimuksen FM, sukututkija Ari Kolehmaisen kanssa Tuovisten varhaisvaiheiden tutkimiseksi ja sukuhaarojen yhdistämiseksi alkaen vanhimmista maakirjoista (1541) kirkonkirjoihin asti (1800-luvun lopulle) aiemmin tutkimattomien sukuhaarojen osalta sekä uusien sukuhaarojen tutkiminen mieslinjojen osalta. Odotamme mielenkiinnolla uutta tietoa Tuovisen suvusta.

Tuovisten sukututkimuksen historiaa

Useat Tuovisten suvun jäsenet ovat harrastaneet sukututkimusta pitkäänkin ja tietoa on ollut paljon kerättynä. Sukuseuran tavoitteena oli saada nämä tutkijat tietoineen yhteen ja heidän työnsä tulokset julkaistua sukukirjana. Tähän tavoitteeseen päästiin kesällä 2010, jolloin koottiin Valto Puustisen ja Eero Tuovisen johdolla "Sukukirja Tuovinen 2010", joka julkaistiin sukuseuran varsinaisen sukukokouksen yhteydessä Kuopiossa. Katso tarkemmat tiedot sukukirjasta sivulta Sukutuotteet / Sukukirja.