Sukukokoukset ja tapaamiset

Sukuseuran varhaisempina vuosina ennen sääntömuutosta sukuseuran varsinaisia kokouksia piedettiin vuosittain. Nykyisin varsinainen sukukokous pidetään sääntöjen mukaisesti joka kolmas vuosi, seuraavan kerran vuonna 2025.

Sukukokouksen välivuosina järjestetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia sukutapaamisia, joissa Tuoviset voivat vapaamuotoisemmin tavata ja viettää yhteistä aikaa.

Tämän sivun alasivuilla on kuvauksia eri vuosien eri tyyppisistä kokoontumisista.

2022 Rauhalahti, Kuopio

Kokousväkeä Rauhalahden auditoriossa

Tuovisten sukuseuran sukukokous pidettiin Kuopiossa Hotelli Rauhalahdessa 16.7.2022 kauniina lauantaipäivänä.

Tarjottujen tulokahvien jälkeen puheenjohtaja Eero
Tuovinen avasi kokouksen. Kokouksen osanottajia oli paikalla neljäkymmentäneljä
henkilöä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Tuovinen,
Sihteeriksi Pirjo Iivarinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Paavo Tuovinen ja
Veikko Tuovinen.

Kokousasiat käsiteltiin esityslistan mukaisessa
järjestyksessä.

Kokousväki hyväksyi sukuseuran tilinpäätöksen, toiminnantarkastajien lausunnot sekä vuosikertomukset edeltävältä kolmivuotiskaudelta. Vastuuvapaus myönnettiin.

Hallitus esitteli seuraavan kolmivuotiskauden toimintasuunnitelman ja talousarvion.Keskustelun jälkeen suunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

Hallitus esitti tilikauden muuttamista kalenterivuodeksi entisen 1.6.- 31.5. kauden sijaan, koska tilinpäätös keskellä vuotta on koettu haasteelliseksi. Myös sukuseuran säännöt ovat määritelleet tilikaudeksi kalenterivuoden. Päätettiin, että tilikausi on tästä lähtien 1.1.-31.12.

Kokouksessa käsiteltiin jäsenmaksun korottaminen
entisestä 15 eurosta 20 euroon/ vuosi ja ainaisjäsenmaksu satasesta kahteensataan euroon. Muutos hyväksyttiin.

Ennen henkilövalintoja käytiin tulevasta sukuseuran
teoksesta rakentavaa keskustelua. Teoksen rakennetta ja sisältöä esiteltiin
ja osallistujilta saatiinkin hyviä vinkkejä ja ehdotuksia erilaisista julkaisuversioista.

Uuteen hallitukseen valittiin Eero Tuovinen, Ritva Korhonen, Hannele Laukkanen, Anne Partonen, Pekka Tuovinen ja Varpu Konttinen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Pirjo Tuovinen ja Hillevi Kärkkäinen ja heidän varalleen Martti Tuovinen ja Maija Tuovinen.

Kolmen vuoden päästä pidettävän sukukokouksen paikaksi ehdotettiin joko Iisalmea tai Saariselkää.

Kokouksen lopuksi siirryttiin Rauhalahden Jätkänkämpälle nauttimaan runsaasta päivällisestä sekä kauniista ilmasta. Ruokailun lomassa käytiin keskustelua ja tutustuttiin uusiin hengenheimolaisiin.